Khách hàng có thể đặt phòng và thanh toán trực tiếp tiền phòng cho MandalaInn thông qua các phương thức:

  • Thanh toán trực tiếp tại trụ sở của Công ty Cổ phần du lịch và khách sạn Mandala
  • Thanh toán online
  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Ngoài ra khách hàng có thể đặt phòng trước và thanh toán trực tiếp cho khách sạn sau khi trả phòng.

MandalaInn không thu phí thành viên của khách hàng mà hưởng hoa hồng từ các khách sạn đối với mỗi đơn đặt phòng của khách hàng.

1. Quy trình thanh toán giữa Khách hàng và MandalaInn

Bước 1: Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán: Online/Chuyển khoản hoặc trực tiếp tại cơ sở Sàn giao dịch.

- Khách hàng cần cung cấp thông tin cơ bản: Tên của Khách hàng, Số lượng người, Ngày giờ đến, Số đêm lưu trú, Loại phòng, giá phòng, Số lượng phòng, yêu cầu đặc biệt, địa chỉ/điện thoại/ email liên lạc.

Bước 2: Sau khi nhân viên nghiệp vụ của MandalaInn nhận được thông tin thanh toán/đặt phòng sẽ liên lạc lạc đồng thời cung cấp thông tin sau khi kiểm tra phòng trống, thỏa thuận đặt phòng hoặc từ chối.

- Nhập thông tin đặt phòng lên hệ thống phần mềm quản lý (PMS)/ thông báo cho Đối tác/Chủ khách sạn.

- Thông báo với Khách hàng bằng gọi điện/gửi email thông tin xác nhận.

2. Quy trình thanh toán giữa MandalaInn và đối tác/chủ khách sạn.

Bước 1: Tùy thuộc vào hợp đồng hợp tác với từng đối tác/chủ khách sạn để MandalaInn thực hiện thanh toán ngay khi Khách hàng xác nhận thông tin đặt phòng/ giao dịch thanh toán giữa Khách hàng và MandalaInn thành công cho Đối tác/Chủ khách sạn.

Bước 2: Theo thông tin hợp đồng từ bộ phận Sale của MandalaInn, kế toán giao dịch của MandalaInn sẽ thực hiện thanh toán chuyển khoản theo giá ký kết hợp đồng theo từng giao dịch phát sinh/ tổng phát sinh trong 1 giai đoạn được ký kết cho Đối tác/Chủ khách sạn.

Bước 3: Gửi sao kê, đối chiếu công nợ hàng ngày/ chu ký được ký kết giữa MandalaInn và Đối tác/Chủ khách sạn.