24/7 Hỗ trợ khách hàng

(84-4) 3555.8999
Trang chủ Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG/ KHÁCH


1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin trên Sàn GD TMĐT MandalaInn nhằm mục đích đăng ký tài khoản cho khách hàng và quản lý thành viên, liên lạc khi có vấn đề tranh chấp, vi phạm xảy ra trên website, hiển thị thông tin cho đối tác của thành viên. Sàn GD TMĐT MandalaInn sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng. Khi khách hàng đăng ký thành viên tại Sàn GD TMĐT MandalaInn, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin của thành viên Sàn GD TMĐT MandalaInn sẽ chỉ được sử dụng nội bộ cho các mục đích rao các tin đăng của thành viên trên website tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm đối tác của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng là vĩnh viễn. Trừ các trường hợp khách hàng huỷ gia hạn dịch vụ,tự chấm dứt tư cách thành viên của website hoặc khách hàng là thành viên của website đã đăng ký nhưng vi phạm các điều khoản nên bị xóa tài khoản, thì lúc đó tất cả thông tin của khách hàng bị vi phạm không còn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

 • Các Nhà cung cấp sản phẩm/phòng và/hoặc nhà cung cấp chỗ ở bên thứ ba (ví dụ như Booking.com), hãng hàng không, xe cho thuê, bảo hiểm, và, nếu có, nhà cung cấp hoạt động (hoàn thành các đơn đặt chỗ du lịch của quý khách). Các nhà cung cấp này có thể liên lạc với khách hàng nếu thấy cần thiết để có thêm thông tin về khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt phòng của Khách hàng bao gồm liên lạc với khách hàng về thời gian lưu trú/kỳ nghỉ sắp tới trước khi khách hàng đến, hoặc trả lời bài đánh giá mà khách hàng có thể gửi theo các chính sách quyền riêng tư độc lập.

 • Các Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba, bên cung cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (ví dụ như lưu trữ web), hoặc bên xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích như xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, hoặc phân bố khảo sát, để hỗ trợ phân phối các dịch vụ trực tuyến và quảng cáo theo sở thích của khách hàng, và/hoặc phòng chống gian lận. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ. Họ không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

 • Các Công ty cùng Tập đoàn Thành viên của chúng tôi - nhân viên của các công ty (cùng tập đoàn) thành viên của chúng tôi, những người có thể truy cập thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có thể truy cập thông tin này để thực hiện dịch vụ quý khách yêu cầu (gồm cả dịch vụ khách hàng) và điều tra (kiểm toán/tuân thủ) nội bộ.

 • Khi Pháp luật Yêu cầu hoặc Cho phép: ví dụ như để bảo vệ chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để hồi đáp trát hầu tòa, thủ tục tư pháp, các yêu cầu chính đáng, các bản án hoặc tương đương từ chính quyền hoặc nhân viên thi hành pháp luật, để điều tra gian lận hoặc các hành vi sai trái hoặc được yêu cầu hoặc nếu cần để tuân thủ pháp luật hiện hành, bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên mua trong bất kỳ giao dịch mua bán, bàn giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Theo đúng với luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của khách hàng để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của MandalaInn, người dùng của chúng tôi, hoặc các đối tượng khác.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ nhận thông tin khiếu nại:

Công ty CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN MANDALA

Trụ sở: Tầng 3 Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: contact@MandalaInn.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên là khách sạn không trực tiếp đăng các thông tin của mình trên website MandalaInn, do đó, khi các thành viên là khách sạn muốn chỉnh sửa dữ liệu của mình, khách sạn liên hệ với ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT MandalaInn để yêu cầu MandalaInn chỉnh sửa, cập nhật hoặc huỷ bỏ thông tin của mình.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Thông tin của thành viên trên Sàn GD TMĐT MandalaInn được cam kết bảo mật tuyệt đối, theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn GD TMĐT MandalaInn.

 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình theo quy trình tại Sàn GD TMĐT MandalaInn.

 • Sàn GD TMĐT MandalaInn không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân hoặc thông tin về việc sử dụng MandalaInn của thành viên trừ các trường hợp sau:

  • Việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba được sự đồng ý của thành viên.

  • Bên thứ ba là bên cung ứng dịch vụ được Sàn GD TMĐT MandalaInn thuê triển khai dịch vụ như: dịch vụ máy chủ, phát triển website, các hình thức thanh toán. Trong trường hợp này hợp đồng giữa Sàn GD TMĐT MandalaInn và bên thứ ba phải quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo vệ thông tin người dùng, không chia sẻ thông tin đó với bất cứ ai và bên thứ ba chỉ sử dụng thông tin của thành viên để thực hiện các chức năng của họ. Khi phát sinh sự cố về hệ thống thông tin dẫn đến phát sinh nguy cơ mất thông tin của thành viên, Sàn GD TMĐT MandalaInn và bên thứ ba sẽ thông báo cho Cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

  • Khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước. Mọi hành vi cố tình để lộ thông tin của khách hàng hoặc sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích đều đáng bị lên án và xử lý. Nếu có khiếu nại liên quan đến việc để lộ thông tin khách hàng và sử dụng thông tin của khách hàng sai mục đích, Sàn GD TMĐT MandalaInn sẽ có cơ chế xác minh và xử lý thích hợp. Trường hợp cần thiết sẽ nhờ sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 • Khi nhận được khiếu nại của khách hàng về các khách sạn mà khách hàng đã đặt phòng tại Sàn GD TMĐT MandalaInn, ban quản lý sẽ liên lạc với khách sạn bị khiếu nại để yêu cầu giải trình thông tin và liên hệ với bên khiếu nại để giải quyết các khiếu nại đó. Sàn GD TMĐT MandalaInn khuyến khích các thành viên giải quyết khiếu nại trên cơ sở thương lượng. Sau khi giải quyết khiếu nại, thành viên bị khiếu nại có trách nhiệm thông báo tình hình cho Sàn GD TMĐT MandalaInn, Sàn GD TMĐT MandalaInn có trách nhiệm kiểm tra thực tế, xác minh tình hình giải quyết khiếu nại.

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nếu Sàn GD TMĐT MandalaInn đã sử dụng mọi phương thức liên lạc nhưng không thể liên lạc với khách sạn bị khiếu nại hoặc Sàn GD TMĐT MandalaInn đã thông báo việc khiếu nại của khách hàng cho các khách sạn bị khiếu nại nhưng khách sạn bị khiếu nại không chủ động giải quyết khiếu nại, ban quản lý Sàn GD TMĐT MandalaInn sẽ chấm dứt hợp tác với khách sạn bị khiếu nại đồng thời chấm dứt hợp đồng đã ký kết và thông báo công khai trên MandalaInn.

 • Bên khiếu nại có quyền đưa vụ việc ra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Sàn GD TMĐT MandalaInn sẽ hỗ trợ bên khiếu nại và Các cơ quan chức năng khi có yêu cầu hỗ trợ thông tin liên quan đến việc giải quyết khiếu nại.

 • Địa chỉ nhận thông tin khiếu nại: Công ty CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN MANDALA

 • Trụ sở: Tầng 3 Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Hotline: (84-4) 3555.8999

 • Email: Contact@MandalaInn.vn